Avagy a párkapcsolati kommunikáció nehézségei

Sokan azt gondolják, akik párkapcsolati problémákkal küzdenek, hogy „miért beszélném meg egy idegennel a problémáimat”, „mi köze egy idegennek a kapcsolatunkhoz”, „ha mi nem tudjuk megoldani, egy ismeretlen mégis hogyan tudna segíteni”, és még hosszasan lehetne sorolni azokat az indokokat, de mondhatjuk kifogásoknak is, amit egy párkapcsolati terapeuta segítségének igénybevétele ellen felhoznak a potenciális párkapcsolatban lévő felek. Bizony azt is ki lehet jelenteni, hogy a párkapcsolati tanácsadással kapcsolatban idegenkedők között a férfiak nagyobb arányban vannak.

A kifogások racionalizálása

Mivel férfitársaim egy része gyakran önmagukat meghazudtoló „racionalizálással” gyártanak ellenérveket bármivel kapcsolatban, ami a gondolatvilágukkal (ego) szembemegy, elsősorban hozzájuk szól alábbi írásom. Saját tapasztalatból mondom, hogy az irracionalitások racionalizálása a legkártékonyabb képessége az egó önvédelmi mechanizmusainak.

Ezért szeretnék néhány racionális, tudományosan is igazolt érvet felhozni a párkapcsolati tanácsadó és annak a párkapcsolati kommunikációban betöltött szerepével kapcsolatban.

Milyen hatással vannak az érzelmek a gondolkodásra és a kommunikációra

A párkapcsolati kommunikáció, főleg probléma esetén, amikor a pozitív és negatív érzelmek legváltozatosabb skálája, egyvelege van hatással pillanatnyi lelki világunkra, bizony kihívást jelent minden pár számára.

Nagy önreflexió, magas érzelmi intelligencia és önismeret szükséges ahhoz, hogy ilyen helyzetben tényleg konstruktív és előremozdító lehessen egy párbeszéd.

Sajnos nem ez a jellemző!

Az érzelmek és a gondolkodás torzulása

Az érzelmek, főleg a negatív érzelmek hatása bizony torzítja a gondolkodást. Számos kutatással alátámasztották ezt az elmúlt időszakban, de ha valaki hajlandó önmagába nézni egy kicsit, ezt a tényt önmaga életéből vett példákkal is alá tudja támasztani.

Kognitív torzításnak nevezi ezt a pszichológia.

Sajnos ennek hatása a kommunikációra is torzító hatással van, amely torzulások destruktív hatása a legnagyobb akadály a párkapcsolati problémák megoldása, feloldása előtt.

A teljeség igénye nélkül néhány példa ezekre a gondolkodási, kommunikációs torzításokra:

  • túlzott általánosítás
  • időbeliség kiterjesztése
  • felnagyítás, lekicsinyítés
  • önkényes következtetés
  • minden vagy semmi gondolkodás
  • katasztrofizálás
  • szelektív általánosítás
  • perszonalizáció
A párkapcsolati tanácsadó szerepe

A fentiek figyelembevételével remélem kezd kirajzolódni, hogy mi egy párkapcsolati tanácsadó szerepe.

Egy párkapcsolati probléma két fél közös lelki problémája, amelynek megoldása még abban az esetben is, ha mindkét fél szándékai egy irányba mutatnak, egy speciális kommunikációs környezet meglétét feltételezik.

Egymás megértése, nézőpontjának elfogadása, szándékainak, igényeinek tisztánlátása és ebből kifolyólag egy közös nevező kialakítása olyan kommunikációs környezetet feltételez, amely mentes a negatív érzelmektől, áthatja a feltétel nélküliség és ítélkezés mentesség.

Ilyen környezet megteremtése, egy feszültségekkel, tabukkal, érzelmi elfojtásokkal, családból hozott hibás kommunikációs mintákkal gyakran lehetetlen feladat.

Egy párkapcsolati tanácsadó szerepe ebben nyújtja a legnagyobb segítséget. Egy krízishelyzetben segít egy olyan kommunikációs teret létrehozni a pár tagjai között, amiben nem csak elmondhatják a problémáikat, de meg is hallgatják és meg is értik egymást.

 Megoldás: Nagyon fontos a korai felismerés, a párkapcsolati probléma beazonosítása, párterapeuta segítéségét kérni, amíg nem késő.

Módszer, amit eredményesen használok

Számtalanszor szükség lehet az életben, párkapcsolatban, egy segítő kézre, MEDOCK PÁRKAPCSOLATI AKADÉMIA elvégzését követően olyan tudás birtokába kerültem, amivel hatékonyan, gyorsan, illetve magas szinten tudok olyan pároknak segíteni, akik éppen nem találják a megfelelő utat, elfáradtak, esetleg kiégtek. Segítek a helyes útra visszatalálni, a sérelmeket feldolgozni, a boldogságot újra megélni.

Segítséget kérni nem szégyen, az élet ezernyi szegletében szükség lehet rá, ezért, amennyiben párkapcsolati problémákkal áll szemben, nyugodt szívvel keressen meg.

Szlogenem: „Esély a párkapcsolatnak, esély a harmonikus életre.”