A cikksorozat első részében beszéltük a kognitív torzítások mibenlétéről, a működési mechanizmusukról, beszéltünk arról mik a jelei és arról is, hogy érdemes odafigyelni a jelekre önmagunkon is, hiszen a torzítások mindannyiunk gondolkodását befolyásolják.

De talán a legfontosabb téma a torzításokkal kapcsolatban, hogy milyen hatással vannak a párkapcsolatokra és mi a jelentőségük párkapcsolati konfliktusok esetén.

Kognitív torzítások és hatásuk a kapcsolatokra

Elménknek számos működési módja van annak érdekében, hogy megértse a világot. A kognitív torzítások a gondolkodás rendszerszintű mintái, amelyek gátolhatják ennek a megértésnek az objektivitását.

Ezek befolyásolják az információfeldolgozási módszerünket, a dolgokra való emlékezést és a döntések meghozatalát is. Ezért időről időre mindannyian átesünk ezen, és ha nem tudjuk, mikor történik, akkor a szubjektív szemléletünk alapján tudjuk csak megítélni a világot. Vagyis a dolgokat az torzításunkon keresztül leszünk képesek csak szemlélni, nem pedig objektíven.

Egy párkapcsolati probléma megoldásánál, sőt a keletkezésénél is döntő szerepet játszhat az objektivitás hiánya.

Különösen két kognitív torzítás befolyásolhatja kapcsolatainkat: A Zeigarnik-effektus és a Megerősítési torzítás.

Mi a Zeigarnik effektus?

A Zeigarnik hatás egy olyan kognitív torzítási forma, amelyben az emberek jobban emlékeznek a hiányos feladatokra, mint a befejezettekre.

Ezt az 1920-as években fedezték fel, amikor Bluma Zeigarnik pszichológus észrevette, hogy egy kávézóban a pincérek képesek voltak emlékezni a kifizetetlen megrendelésekre, és az erre vonatkozó listát fejben tartani, ám a megrendelések teljesítése és kifizetése után a pincérek nem tudtak visszaemlékezni már a részletes információkra. A feladat elvégzése tehát az felejtést segítette, a hiányos feladatok pedig segítettek abban, hogy a pincér emlékezzen a rendelésére.

Hogy ennek mi a jelentősége a párkapcsolatoknál nemsokára megtudjuk.

Mi a megerősítési torzítás?

A megerősítő torzítás az a tendencia, amikor valaki olyan módon keres vagy értelmez információt, amely megerősíti az előzetes elképzeléseit.

Ha őszintén magunkba nézünk, bizony mindenki megtalálhatja magában azokat az emlékeket, amikor előfordult vele ez a kis malőr.

Miután véleményt alakítottunk ki egy kérdésről, nehéz már azt elfogulatlanul szemlélni. A megerősítő torzítás befolyásolja az információgyűjtés módját, de befolyásolja az információ értelmezésének és felidézésének a módját is.

Képzelje el például, hogy valaki azt hiszi, hogy a balkezes emberek kreatívabbak, mint a jobbkezes emberek. Amikor ez a személy balkezes és kreatív személlyel találkozik, nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek a “bizonyítéknak”, amely alátámasztja a hitét. Ez a személy, amikor bizonyítékot keres, hogy alátámassza ezt, közben diszkriminálni fogja azokat a példákat, amelyek nem támogatják a meggyőződésében.

Ennek hatása alatt nehezebben láthatjuk a dolgokat ésszerűen, különösen érzelmek hatása esetén.

Ez bizony problémát jelenthet a kapcsolatokban.

Például egyetlen érv után a partnerünket igazságtalannak titulálhatjuk. Majd minden alkalommal, amikor nézeteltérés merül fel, felkutatunk emlékeinkben minden olyan bizonyítékot, amely igazolja ezt, ezzel erősítve vélekedésünket. És végül meggyőzük magunkat arról, hogy a partnerünk általában igazságtalan.

Miközben lehetséges, hogy figyelmen kívül hagytuk az összes olyan esetet, amely ellenkező esetet bizonyította volna.

Hogyan hat Megerősítési torzítás és a Zeigarnik effektus a párkapcsolatokra?

Ez a két kognitív torzítás nagyon ártalmas a kapcsolatok szempontjából.

Megerősítési torzítás

Ha csak azon bizonyítékokat keressük, hogy miért igazságtalan a partnerünk, akkor ez egy megoldhatatlan belső érvelést eredményez, aminek hatására csak újra és újra egyoldalúan fogjuk ezt gondolatban vizsgálni. Ez megteremt egy olyan negatív nézőpontot, ami nagyon kedvezőtlen fényben tünteti fel partnerünket.

Zeigarnik effektus

Noha a Zeigarnik-effektus sok esetben nagyon hasznos lehet, a kapcsolatok szempontjából elég problémás. Amikor a párok vitatkoznak és a kérdéseket megoldatlanul hagyják, akkor valószínűbb, hogy újra és újra felidézik és átélik ezeket a pillanatokat, mint akkor, ha megoldották volna. A frusztráció és a fájdalom továbbra is jelen van, és gondolatban újra és újra lejátszódhat.

A viták amelyek kompromisszummal, megértéssel vagy jóvátétellel érnek véget hamarabb elfelejtődnek, vagy legalább is nem kerülnek újra és újra megismételésre a fejünkben.

A Zeigarnik-effektus bizonyos tudományos magyarázatot ad arra vonatkozóan is, hogy miért olyan nehezen feldolgozható a szakítás. Egy befejezetlen ügy az ex-el, akár megszállottságot is okoztat a múltbeli kapcsolatunk iránt.

Az érzelmek és a megértés egészséges kifejezését ösztönző kapcsolat elősegítése csodákat képes tenni. A párkapcsolati tanácsadóval vagy párkapcsolati terapeutával való együttműködés megtaníthatja a kommunikációs eszközöket arra, hogy miként lehet érvelni akkor amikor erős érzelmek vannak jelen.

 Megoldás: Nagyon fontos a korai felismerés, a párkapcsolati probléma beazonosítása, párterapeuta segítéségét kérni, amíg nem késő.

Módszer, amit eredményesen használok

Számtalanszor szükség lehet az életben, párkapcsolatban, egy segítő kézre, MEDOCK PÁRKAPCSOLATI AKADÉMIA elvégzését követően olyan tudás birtokába kerültem, amivel hatékonyan, gyorsan, illetve magas szinten tudok olyan pároknak segíteni, akik éppen nem találják a megfelelő utat, elfáradtak, esetleg kiégtek. Segítek a helyes útra visszatalálni, a sérelmeket feldolgozni, a boldogságot újra megélni.

Segítséget kérni nem szégyen, az élet ezernyi szegletében szükség lehet rá, ezért, amennyiben párkapcsolati problémákkal áll szemben, nyugodt szívvel keressen meg.

Szlogenem: „Esély a párkapcsolatnak, esély a harmonikus életre.”